• PA即时打印贴标机

  产品介绍

          满足各行业对产品包装高质量信息标识需求,有效地解决各行业物流供应链中防伪防窜的在线实施,真正实现了后段包装标识自动化,降低公司运营成本,提高生产效率。

          性能与特点

              1. 独立式可移动式,方便无缝整合到各类生产线中

              2. 采用美国工业级Zebra打印引擎,传输速度快,打印分辨率高

              3. 标签信息打印清晰,贴标精确,替代了人工贴标的错误和效率低。

              4. 贴标方式的多样化:气动,气吹,拐角贴方式,满足生产线的所有贴标要求。

              5. 独特的报警功能,更易于监控生产线,快速了解以及处理故障情况。

              6. 可打印高清晰产品生产信息,条形码,二维码等,也可配合条码扫描器和工业相机对打印贴标质量的确认和读取。

              7. 通过以太网与主系统连线,达到实时管理及系统整合的目的。


  第九彩票